Privaatsustingimused

Biker.ee MTÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

 

Isikuandmete kogumine

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 

 • andmed, mis te meile esitate, näiteks teie kontaktandmed ja muud andmed, mis te võite meile veebilehtede kaudu esitada;
 • andmed, mis me saame siis, kui te kasutate meie veebisaiti, näiteks demo ligipääsude tellimise või küpsiste kaudu, mis saadetakse teie seadmesse;
 • andmed avalikest allikatest.

Biker.ee MTÜ kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks e-poes ning meie püsikliendiprogrammi opereerimiseks.

Biker.ee MTÜ  töötleb järgmisi isikuandmeid:

 

 • Eesnimi
 • Perkonnanimi
 • Aadress
 • Telefoninumber
 • e-maili aadress
 • info kliendi sooritatud ostude ja kliendiga sõlmitud lepingute kohta

Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib Biker.ee MTÜ töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.

 

Kogutud isikuandmete kasutamine


Kogutud isikuandmeid kasutatakse Teile meie teenuste ja toodete pakkumiseks ning muude kohustuste täitmiseks, mis meil võivad Teie ees olla. Lisaks võidakse kogutud isikuandmeid kasutada meie ja teie vahelise kliendisuhte arendamiseks ning kohaldatavate õigusaktidega lubataval määral ka teavitamiseks, reklaamiks ja turunduseks ning statistilistel eesmärkidel.

 

Kogutud isikuandmete avaldamine


Kogutud isikuandmeid võidakse andmebaasist väljastada kohaldatavate õigusaktidega lubatud ja nõutud määral, näiteks ilma piiranguteta riigiasutustele vastavalt seaduses sätestatule.

 

Küpsised

Küpsis on tärkidentifikaator, mille me salvestame Teie kõvakettale läbi veebibrauseri, millega Te meie veebilehte külastate. See võimaldab meie süsteemil Teid tuvastada, kui taaskülastate meie veebilehti ja seeläbi parendada Teile osutatavat teenust. Küpsiseid võidakse kasutada ka meie veebilehe kõige sagedamini külastatavaid osasid puudutava teabe kogumiseks. Seda liiklusinfot saab kasutada meie veebilehe sisu täiustamiseks ja selle kasutamise lihtsustamiseks. Kui soovite meie küpsiseid hüljata, saate oma brauseri vastavalt konfigureerida.

 

Turvalisus

Isikuandmeid säilitatakse turvalises, tulemüüridega kaitstud võrgus.

 

 

Isikuandmete säilitusaeg ja kustutamine

Lepinguliste ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks salvestame kliendi andmed vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f ja vastavalt Eesti Vabariigi siduvatele õigusaktidele. Me töötleme ja säilitame teie isikuandmeid teiega ärisuhtes olemise perioodil, näiteks lepingu alustamise ja hilisema töötlemisega seotud tegevustes. Lisaks peame vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele õigusaktidele rakendama mitmesuguseid säilitamise ja dokumentide töötlemise nõudeid.

Inimesel on õigus isikuandmete kustutamisele:
tema isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;2) inimene võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;3) tema isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.

Isikuandmete kustutamiseks saatke palun vabas vormis kustutamise taotlus aadressile pood@biker.ee
taotluses palume ära märkida alljärgnev info:

 

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Isikukood
 • E-posti aadress
 • Kontakttelefon


Käesoleva privaatsuspoliitika muutmine
Meie privaatsuspoliitikat võidakse aeg-ajalt muuta. Kõigist privaatsuspoliitika olulistest muudatustest teavitatakse teid meie veebisaidi kaudu.